Toni Zorić
Predsjednik Saveza
Vladimir Kuvalja
Potpredsjednik Saveza
Emir Vučijak
Potpredsjednik Saveza
Goran Garača
Član UO BiSaBiH
Amar Njemčević
Član UO BiSaBiH
Mirsad Jusić
Član UO BiSaBiH
Ivan Širić
Član UO BiSaBiH
Ivan Jurilj
Član UO BiSaBiH
Željko Lukić
Član UO BiSaBiH