BICIKLISTIČKI SAVEZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

PREDSJEDNIŠTVO:
Emir Vučijak – Predsjednik

TAJNICA:
Biljana Krtalić

KONTAKT TEL:
+387 61 188 642
+387 63 316 729

ADRESA:
Visitor centar Buna bb; 88000 Mostar

EMAIL:
evucijak@gmail.com 

biljanakrtalic@hotmail.com 

WEB:

DRUŠTVENE MREŽE:
Facebook – https://www.facebook.com/BiSaFBiH

Instagram – https://www.instagram.com/biciklisticki_savez_fbih/