BICIKLISTIČKI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE

BICIKLISTIČKI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE (u daljem tekstu: BiSaBiH) je Savez koji je registrovan kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i Zakonom o sportu u Bosni i Hercegovini.

Biciklistički savez Bosne i Hercegovine osnovan je 2009. godine u Banja Luci, a pravno je registriran 11.05.2010. godine kod Ministarstva Pravde Bosne i Hercegovine u Knjigu Registra RU-971/10.

Biciklistički savez Bosne i Hercegovine je krovna biciklistička organizacija biciklističkih klubova/udruženja registriranih u Bosni i Hercegovini. BiSaBiH okuplja 32 biciklistička kluba, koji čine Skupštinu BiSaBiH.

BiSaBiH član je Union Cycliste Internationale (UCI) - Međunarodne biciklističke federacije, Union Europeenne de Cyclisme (UEC) - Europske biciklističke federacije i Balkan Cycling Union (BCU) - Balkanske biciklističke Unije, kao i Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine.

Međunarodni naziv za Biciklistički savez Bosne i Hercegovine je Cycling Federation of Bosnia and Herzegovina.