Smjernice o klasifikaciji i označavanju brdsko-biciklističkih staza

Klasifikacija staza je neophodan proces čiji je krajnji cilj da svakom biciklisti pomogne sa izborom najbolje staze koja je u skladu sa njegovim iskustvom i vještinom upravljanja biciklom, minimizirajući na taj način mogućnost susreta sa nepredviđenim situacijama i smanjujući rizik od ozljeda.

Dostavljamo zvanični dokument “Smjernice o klasifikaciji i označavanju brdsko-biciklističkih staza” ispred Biciklističkog Saveza Bosne i Hercegovine, kako bi smo kroz cijelu BiH imali jedinstveno i unificirano označavanje biciklističkih staza.