Poziv na edukaciju za trenere

Ovim putem vas pozivamo na seminar za trenere Biciklističkog saveza Bosne i Hercegovine. Edukacija trenera je od velikog značaja za naše klubove sa ciljem podizanja kvalitete takmičara te iz tog razloga Biciklistički savez Bosne i Hercegovine organizuje Seminar za trenere pod nazivom Napredni seminar za biciklističke trenere“. Tehnički realizator i voditelj Seminara je direktor MTB reprezentacije Amar Njemčević.

Planirano je da se Seminar za trenere održi 10.01.2023. godine (utorak) sa početkom u 18:00 sati. Seminar će se održati putem Zoom aplikacije u trajanju od 2.5 sata uz otvorenu diskusiju na kraju predavanja.

Prijavu trenera vrši klub kojeg je trener član na zvaničnom memorandumu kluba uz ovjeru ovlaštene osobe kluba. Svaki klub ima pravo na prijavu jednog trenera, te ukoliko postoje objektivni razlozi za prijavu još jednog dodatnog člana iz istog kluba potrebno je poslati obrazloženje. Rok za prijavu trenera je 05.01.2023. godine na način da se ovjerena prijava kluba dostavi na sljedeću email adresu: office@bisabih.ba

Nakon uspješno poslane prijave od strane kluba treneri vrše prijavu putem sljedeće link:
https://forms.gle/gMpEMDUCxK1Gq4PGA

Prilikom popunjavanja prijave od strane trenera isti će navesti email adresu na koju žele da dobiju pripremni materijal te sve ostale informacije vezane za Seminar. Detaljan plan i program seminara će biti poslan svim trenerima nakom uspješne prijave Savezu.

Krajnji rok za prijave: 05.01.2023.
Datum održavanje Seminara: 10.01.2023.
Tehnički realizator i vodiljet seminara: Amar Njemčević, UCI level 2 coach

Satnica:
-18:00 početak
-19:30 pauza od 10 minuta
-20:30 kraj predavanja i otvorena diskusija
-21:00 završetak seminara