BRDSKO BICIKLISTIČKI KLUB DAJ KRUG BIHAĆ

PREDSJEDNIŠTVO:
Mustafa Vuković – Predsjednik

Mirela Delić – Predsjednik Skupštine

SEKRETAR:
Edin Čaušević

TEAM MANAGER:
Adnan Mekić

TRENER:
Isak Muslić

KONTAKT TEL:
+387 61 884 233
+387 66 388 376

ADRESA:
Irfana Ljubijankića 21, 77000 Bihać

EMAIL:
dajkrug08@gmail.com

WEB:
www.dajkrug.org

DRUŠTVENE MREŽE:
Facebook Rekreativna sekcija- https://bs-ba.facebook.com/dajkrug
Facebook Takmičarska sekcija – https://bs-ba.facebook.com/bbkdajkrug
Instagram – https://instagram.com/dajkrug?igshid=tfislqh2b6zi