BICIKLISTIČKI KLUB “TAJAN” Zavidovići

PREDSJEDNIŠTVO:
Admir Hadžić – Predsjednik

SEKRETAR/TAJNIK:
Emir Osmić

KONTAKT TEL:
+387 61 785 465

ADRESA:
Zavidovići, Husein-kapetana Gradaščevića 1A.

E-MAIL:
admirhad@gmail.com

WEB:

DRUŠTVENE MREŽE:
Facebook –
https://www.facebook.com/bktajan 
Instagram – https://www.instagram.com/bktajan_/