Udruga "HerzegovinaBike"

Udruga za promociju biciklizma “Hercegovina Bicikl” realizira projekt izrade biciklističkih staza na području regije Hercegovine u sklopu svojih zadanih ciljeva kao udruge, a to su populizacija biciklizma kao sporta, ali i sredstva koje može povezati turističke kapacitete Hercegovine kroz sportsko-rekreativni biciklizam, odnosno cikloturizam.

Toni Zorić; predsjednik info@herzegovinabike.ba Milana Šuflaja 58; 88000 Mostar

Learn More

Upcoming Events

Nema događaja