Biciklistički savez Bosne i Hercegovine

BICIKLISTIČKI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE (u daljem tekstu: Savez) je Savez koji je registrovan kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i Zakonom o sportu u Bosni i Hercegovini.

Toni Zorić office@bisabih.ba Simeuna Đaka 9; 75000 Banja Luka

Learn More

Upcoming Events

Nema događaja