BICIKLISTIČKI KLUB “SAVAGES CREW”

PREDSJEDNIŠTVO:
Muslić Edin – Predsjednik

SEKRETAR:
Ćehović Edina

KONTAKT TEL:
+387 61 747 818

ADRESA:
Sarajevo

EMAIL:
sawages.crew.sarajevo@gmail.com

WEB:
http://savagescrew.com/

DRUŠTVENE MREŽE:
Facebook – https://www.facebook.com/TrebaDH/
Instagram – https://www.instagram.com/savagescrewsarajevo/